Zacznij oszczędzać

Z nami to o wiele prostsze!

Zapoznaj się z ofertą

Zacznij oszczędzać

Z nami to o wiele prostsze!

Zapoznaj się z ofertą

Nasz produkt

System Oszczędności Energii Elektryczne (SOEE) pozwala na osiągnięcie znacznych oszczędności energii elektrycznej poprzez podniesienie efektywności pracy urządzeń elektrycznych oraz eliminację strat występujących w obwodach i sieciach energetycznych. W ostatnich latach coraz większą wagę przykłada się do wdrażania technologii energooszczędnych oraz rozwiązań optymalizacyjnych. Pierwszym krokiem w uzyskaniu efektywności energetycznej sieci odbiorcy jest dopasowanie ilości pobranej energii do jej efektywnego zużycia.

Zastosowany w SOEE procesor sterujący wykonuje 8000 pomiarów na sekundę, analizuje zmiany w zużyciu energii elektrycznej przez urządzenia odbiorcy. Dzięki temu rozwiązaniu możliwa jest ciągła analiza przejściowych wartości napięcia i prądu w obwodzie oraz dynamiczne dostosowanie energii pobieranej,
a w sytuacji nadwyżek ograniczania zbędnego poboru.

Co wyróżnia nasz produkt?

Dzięki zainstalowanej, w urządzeniu SOEE, wewnętrznej pamięci system „uczy się” danego obiektu i przewiduje na podstawie zgromadzonych danych, jakie kroki należy podejmować. Możemy także na bieżąco monitorować parametry sieci , które mogą być również udostępniane dla klienta, również w wersji elektronicznej.

Główne funkcje SOEE

 • Dzięki inteligentnemu sterowaniu osiągana jest wysoka efektywność dostarczanej energii elektrycznej
 • Obniżenie strat w przewodach
 • Zdolność pracy ze wszystkimi typami urządzeń i odbiorników
 • Całkowita kompensacja mocy biernej
 • Obniżenie strat cieplnych przez wpływ redundantnych prądów
 • Poprawa EER (Procent efektywności energetycznej)
 • Urządzenie wykorzystuje nowoczesny dostęp do regulacji śledzącej i samoczynnej
 • Filtrowanie harmonicznych

Działamy w każdej branży

 • Banki
 • Hotele
 • Sieci i galerie handlowe
 • Szpitale
 • Hale produkcyjne
 • Przemysł
 • Ośrodki rekreacji
 • Placówki oświaty
 • Biurowce
 • Przemysł spożywczy

Dane firmowe

Impel Tech Solutions Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Marsa 56a,
04-242 Warszawa
+48(22) 460 43 00
www.impelfm.pl

KRS 0000583511
NIP 522-21-85-149
REGON 011189902