Korzyści dla klienta

Bezkolizyjny montaż SOEE

 • Montaż SOEE odbywa się bez zakłócenia pracy instalacji elektrycznej Klienta.
 • W większości przypadków urządzenie może być instalowane pod napięciem.

 

Oszczędność zużycia energii elektrycznej od pierwszego dnia

 • Zużycie energii elektrycznej w obiekcie Klienta spada natychmiast po uruchomieniu SOEE.

 

Elastyczne podejście do nakładów inwestycyjnych

 • Każdy Klient objęty jest indywidualnym harmonogramem finansowania kosztów inwestycyjnych. W zależności od wyników pomiarów koszty związane z dostawą, montażem i uruchomieniem SOEE, mogą być finansowane przez Dostawcę.
 • Klient nie jest obciążany kosztami analiz, zużycia, pomiarami a jedynie dzieli się z Dostawcą korzyściami związanymi z redukcją zużycia energii elektrycznej w stosunku 40% do 60% w okresie związania umową na wdrożenie SOEE tj. 3 lata.

 Stały nadzór nad osiąganymi efektami SOEE

 • W ramach umowy na SOEE, w okresie wdrożenia Klient otrzymuje bezpłatny nadzór nad osiąganymi efektami, parametrami pracy urządzenia, oraz konsultacje w zakresie wyboru taryfy zakupu energii elektrycznej oraz mocy zamówionej.

 

Korzyści ekonomiczne

 • Oszczędność w granicach między 8 a 25 % energii elektrycznej czynnej
 • Całkowita likwidacja energii elektrycznej biernej
 • Likwidacja harmonicznych
 • Stabilizacja napięcia
 • Obniżenie dodatkowych kosztów eksploatacji urządzeń
 • Dzięki zastosowaniu urządzenia SOEE następuje regulacja energii elektrycznej, przedłużenie żywotności maszyn i urządzeń średnio o 50 %
 • Zmniejszenie zużycia nieodnawialnych źródeł energii elektrycznej.
 • Obniżenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery

Dane firmowe

Impel Tech Solutions Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Marsa 56a,
04-242 Warszawa
+48(22) 460 43 00
www.impelfm.pl

KRS 0000583511
NIP 522-21-85-149
REGON 011189902